STUDIA PODYPLOMOWE

„Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji”

Studia Podyplomowe realizowane we współpracy i pod Patronatem: 
       KP_logo_wersja alternatywna_CMYK__L (1)             zgwrp_kolor_z_napisami
Zgoda_logo_transparent - bazowe logo
FIBI_logo 
ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ III

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ KWIECIEŃ 2024

REKRUTACJA TRWA

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Celem głównym studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji” jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w tej dziedzinie.

Do celów szczegółowych należy przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • identyfikacji i analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji,
 • prowadzenia audytów,
 • bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
 • przestrzegania przepisów i zasad,
 • eliminacji albo ograniczania zagrożeń,
 • prowadzenia dokumentacji w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
 • technologii bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zarządzania ciągłością działania,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych, potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub Oficera Bezpieczeństwa Informacji oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Otrzymają Państwo także CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA NA AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG PN-ISO/IEC 27001.

Wykłady prowadzone będą przez specjalistów, praktyków, wykładowców z SGGW w Warszawie oraz zaproszonych wykładowców z innych uczelni, zajmujących się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

 Studia realizowane będą w trybie zdalnym (Ms Teams), poza pierwszym zjazdem, który odbędzie się stacjonarnie na Kampusie SGGW
w Warszawie w dniach 13 – 14 kwietnia 2024 r. Harmonogram zjazdów w I i II semestrze dostępny jest w zakładce 
Harmonogram zjazdów.

grafika - zapisz się

 •  Instrukcja do zapisów w systemie IRK (POBIERZ)

 

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się