STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

 

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych” trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Wykłady prowadzone są przez specjalistów z SGGW, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków, zajmujących się profesjonalnie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Studia adresowane są do:

  • osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,
  • planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),
  • wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i organizacje. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy, potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji w organizacji.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się