STUDIA PODYPLOMOWE

„Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji”

                         Studia Podyplomowe realizowane we współpracy z:                        

       KP_logo_wersja alternatywna_CMYK__L (1)               zgwrp_kolor_z_napisami
Zgoda_logo_transparent - bazowe logo

FIBI_logo

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2022/2023
REKRUTACJA TRWA

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ LISTOPAD 2022

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Wykłady prowadzone są przez specjalistów z SGGW, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków, zajmujących się profesjonalnie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

 

Studia adresowane są do:

  • osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,
  • planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),
  • wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i organizacje. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy, potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub Oficer Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji w organizacji.

grafika - zapisz się

*Plik do pobrania: Instrukcja korzystania z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (IRK)

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się